TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK

Pályaorientáció

Cél: Sikeres felkészítés a középiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra

Intézményvezetőnk, Domján István mesterpedagógusi programja a pályaorientáció. Ennek keretében több olyan rendezvényt is tartunk, amely ennek a programnak a része. Egyik ilyen a minden ősszel megrendezésre kerülő pályaválasztási szülői értekezlet, amit különleges helyszínen, a Zala Zone-ban tarthat iskolánk. Meghívást kapnak a város általános iskolái is. Itt megismerhetik az szakképzési rendszert, amit a 2020-2021-es tanévtől vezettek be. Több fontos cég is bemutatkozhat, amelyeknél majdan a mi diákjaink is végezhetik szakmai gyakorlatukat a középiskolában, vagy akár a jövőben a munkahelyük is lehet.

Észpörgető matek szakkör 4.osztály

Cél: A matematikai tehetség felfedezése, gondozása

A tudatosan irányított tevékenység során van alkalmunk, hogy megismerjük a tanulók gondolkodásmódját, analizáló- szintetizáló képességüket, kreativitásukat, az összefüggések felismerésének mértékét, a feladatokban való elmélyülésüket, a pontosságot, az igényességet, a figyelmük tartósságát, az érdeklődést, a kíváncsiságot, az önálló felfedezés képességét.

Nem a tantervi követelményeken való túltanítás, hanem az ismeretanyagban való elmélyülés, a többféle megoldási lehetőség keresése, a rugalmas gondolkodás fejlesztése lehet csak a kiválasztott tanulók további haladásának célja. Nagy figyelmet szentelünk már kisiskolás korban a matematikai tehetséggondozásnak.

Az eredményeket tekintve sikereket érnek el tanítványaink városi, megyei versenyeken és felvételt nyernek a Zrínyi Gimnázium speciális matematika tagozatára. Későbbiekben a Műszaki Egyetemen, a Corvinus Egyetemen folytathatják felsőfokú tanulmányaikat és válhat belőlük mérnök, közgazdász, építész.

Énekkar-Népdal szakkör

Cél: A zenei tehetségek felfedezése, fejlesztése

A énekkarban részt vevő diákok a foglalkozás keretében készülnek fel az iskolai ünnepélyeken, városi rendezvényeken való szereplésre. A legtehetségesebbek a népdal éneklő csoportokban sikeresen szerepelnek városi, megyei és országos versenyeken.

Jeles városi ünnepségekre több alkalommal is kapunk meghívást, ahol tanulóink sikeres szereplése lelkesít bennünket a továbbiakban.

Tehetséggondozás a környezetvédelmi-öko szakkörön

Cél: Környezetvédelem népszerűsítése

Környezetvédelmi öko szakkörön versenyekre készülünk elsősorban. Témaheteket, projektnapokat, városi, területi versenyeket szervezünk. Sikeres öko-iskolai programok, versenyeredmények helyi, területi és országos szinten mutatják a program fontosságát.

Alapfokú nyelvvizsgára felkészítő program

Cél: Sikeres nyelvvizsga

Az idegen nyelvi, angol és német nyelvi tehetséggondozást 1991. óta az emelt szintű nyelvoktatás szolgálja. Célja a tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztése. Intézményünk 5 éves hagyománya szerint a végzős tanulók alapfokú nyelvvizsgát tesznek. A képleírás, a kommunikáció adott témában, a beszédértés szerepel a felkészítés során. A felkészítésüket a tanórai foglakozásokon túl a pórba nyelvvizsga is szolgálja, ahol bizottság előtt kell számot adniuk a tudásukról.

Labdarúgás szakkör 1-2. osztályos fiúknak

Cél: Az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás megszerettetése, a tehetségek felfedezése, átirányítása sportegyesülethez.

Labdarúgás fiúk számára: Az 1. és a 2. osztályosok iskolai szakköri keretben, a felsőbb évfolyamosok a tanítási időn túl, külsős edzők bevonásával, egyesületi keretekben űzhetik ezt a sportot. Labdarúgás leányok számára: A tanórán túl ad lehetőséget a sportág kipróbálására. A legtehetségesebb gyerekeket tovább irányítjuk labdarúgó egyesületbe. Több diákunk az ATE vagy a ZTE csapatának tagja.

Kölyökatlétika: A cél, hogy izgalmassá tegye az atlétikát a gyerekek számára. Alapvető elve a csapatmunka, az új élmények által a gyerekek felfedezik az alapvető mozgásformákat: sprint, állóképességi futás, ugrás, dobás. Az egészséges életmód kialakítása, az egészségvédelem szempontjából is lényeges.

Egy pályázati programnak köszönhetően az iskolánkban is elindult a mini-judo program, melynek keretében edzésre és vizsgára történő felkészítésre nyílik lehetőség. Tanulóink sikeresen szerepeltek az idei tanévben a diákolimpián, és sokan sikeres övvizsgát tettek.

Sakk: Cél: a logikai készség, koncentráció, összpontosítás fejlesztése, mely kihat a gyerekek más területeken való képességeire is. A foglalkozások során lehetőség nyílik versenyeken való részvételre is.

Roky: Egészséges életmód, sport, mozgás, mozgáskoordináció, ritmusérzék fejlesztése napjainkban divatos zenékre. Felkészítés versenysportra, tehetségnevelés. Alkalmanként a közművelődési programokon bemutatók tartása.

Kötélugrás: A fiatalabb korosztály érdeklődik leginkább a foglalkozások iránt. A sportág több évtizedes hagyományokra tekint vissza, célja a pontos ritmusérzék, mozgáskoordináció, koncentráció, pontosság fejlesztése, ami a gyerekek más területeken való fejlődését is elősegíti. A közművelődés rendezvényein alkalmanként bemutatók tartása.

Kötélugrás: A fiatalabb korosztály érdeklődik leginkább a foglalkozások iránt. A sportág több évtizedes hagyományokra tekint vissza, célja a pontos ritmusérzék, mozgáskoordináció, koncentráció, pontosság fejlesztése, ami a gyerekek más területeken való fejlődését is elősegíti. A közművelődés rendezvényein alkalmanként bemutatók tartása.