EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A pályaorientációs programban együttműködő partnerek:

 • Zalaegerszegi Tankerületi Központ
 • Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodája
 • Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
 • Zalaegerszegi Duális Képzőközpont Kft.
 • Autóipari Próbapálya Zala Kft.
 • Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

A program célja:

 • az óvodás és általános iskolás gyermekek érdeklődésének felkeltése a szakképzés, különösen a műszaki pálya iránt;
 • a szakképzésre felkészítés tevékeny- és élményközpontúvá tétele;
 • minél több gyermek tanuljon tovább a szakképző intézményekben;
 • a projekt segítse Zalaegerszeg és agglomerációjának munkaerő képzését;
 • célzott mérésekkel tudjunk irányt mutatni, segítsük a szakmaválasztást;

A program megvalósulása érdekében:

 • az együttműködő partnerek vállalják a pályaorientációs program megvalósulásának segítését;
 • a szakmai munka sikere érdekében az iskola pedagógusai, vezetése részt vesz a témával kapcsolatos szervezett konferenciákon, továbbképzéseken, fejleszti saját tudását;
 • a szakmai partnerek vállalják a segítségadást az üzemlátogatások, a szakképző intézmények bemutatása, a pályaorientációs nap megszervezésében;
 • a szakképző intézmények vállalják az együttműködést a 9. osztályos diákok utó mentorálásában;
 • a szakmai partnerek vállalják a segítségadást az iskolai mérőrendszer felállításában, a be és kimeneti vizsgálatok értékelésében.