PARTNERINTÉZMÉNYI PÁLYÁZATOK

TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 "Diagnosztikus mérések fejlesztése 1-6. évfolyamon

2009. óta partner iskolaként részt veszünk a Szegedi Tudományegyetem TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001 "DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE 1-6. évfolyamon" című pályázatában olvasás, matematika és természettudomány területeken.

A KOMPETENCIAMÉRÉST, A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁST SEGÍTI A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának online mérései iskolánkban.

Kutatásuk célja egy online diagnosztikus rendszer kidolgozása általános iskolás diákok részére. A rendszer – miután elnyerte végleges formáját –, alkalmas arra, hogy a tanulók fejlődését évente több alkalommal felmérje, az esetleges lemaradásokat időben jelezze, és így támogassa a pedagógusok oktatómunkáját. Ennek a rendszernek a fejlesztéséhez kérték partnerintézményként együttműködésünket. A programba való becsatlakozás mellett döntöttünk, s azóta már több mérésben is részt vettek tanulóink olvasásból, természetismeretből és matematikából.

Az interneten keresztül történő mérések egyrészt változatosabbá teszik a szokásos papíralapú felméréseket, mivel olyan érdekes feladatokkal találkozhatunk, melyek az országos kompetenciamérés feladataihoz hasonlóak, másrészt azonnali visszajelzést kaphatunk a tanuló eredményéről.

A tesztek megoldása után a diákok százalékos formában azonnal látják, hogyan teljesítettek a tantárgyi tudást, a tanultak alkalmazását és a gondolkodási képességek fejlettségi szintjét vizsgáló feladatokon. A pedagógusok képességszint alapú, országos adatokhoz viszonyított objektív visszacsatolást kaptak diákjaik eredményeiről. A kapott képességpontok évfolyamon belül egymással összehasonlíthatóak annak ellenére, hogy a diákok különböző teszteket oldanak meg a mérés során. A mérés lezárta után letölthetővé válnak a tanulókra szabott egyéni szöveges visszajelentések is.

Minden tanuló saját mérési azonosítóval rendelkezik, így a mérés anonim, de a tanítók, tanárok természetesen ismerik tanítványaik kódjait. Az értékelést a tanítóra, a szaktanárra bízzuk, így azt is maguk döntik el, hogy a mérések eredményét érdemjeggyel is értékelik-e.

A partneriskolai koordinátor: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes.

Az iskolai mérések segítője: Bodnárné Németh Katalin, informatika szaktanár.

EFOP 3.3.2-16 "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért"

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ · Hangverseny és kiállítóterem által elnyert EFOP -3.-3.2-16 "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" című pályázatban intézményünk a Zalaegerszegi Öveges József Általános iskola partnerintézményként vesz részt. A projekt keretében iskolánk tanulói számára zenetörténeti, zeneelméleti és hangszerismertető foglalkozássorozatot tartottak a zeneiskola tanárai. 12 fő 4-6. évfolyamos diákot vontunk be. A foglalkozásokra 5 alkalommal került sor.

A program koordinátora: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes

EFOP 3.1.6-2017-00018 "Együtt egymásért"

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ EFOP-3.1.6-2017-00018 számú "Együtt egymásért" című pályázatának célja a lemorzsolódással veszélyeztetett, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy azzal veszélyeztetett, valamint a sajátos nevelésű igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók előmenetelének támogatása. A projekt a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye megvalósításában zajlik. A szakszolgálat szakemberei által tartott órákon vehetnek részt az érintett tanulók. A pedagógusok számára szakmai műhelymunka foglalkozás-oktatást tartanak ebben a témában.

Iskolai koordinátor: Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes.


AT-HU074 "A kompetencia alapú oktatás az alsó tagozaton az osztrák-magyar határrégióban"

A határon átnyúló Interreg Austria-Hungary 2014-2020 program AT-HU074 számú "A kompetencia-alapú oktatás az alsó tagozaton az osztrák-magyar határrégióban" című projekt célja a határ menti régióban olyan oktatási intézményekből felépülő hálózat kialakítása, amely hatékonyan tudja segíteni alsó tagozaton a 6-10 éves életkorú tanulók kompetenciafejlesztését. A pályázati munka során kifejlesztett pedagógiai eszközök, feladatbankok és szolgáltatások az alábbi négy területen fejlesztenek: szövegértés, matematika, természettudomány-technika és interkulturális-szociális kompetencia. A projektben a vezető partner a Bécsi Iskolai Hatóság, megvalósító partnerek osztrák részről a Bécsi Pedagógiai Főiskola, Burgenland Tartomány, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, az Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola, magyar részről pedig az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes.


"Három generációval az egészségért"

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett "Három generációval az egészségért" pályázaton belül "Az EGÉSZSÉG ÉRTÉK – Új együttműködések az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében Zalában" című projektbe Andráshida körzeti orvosa, Dr. Berki Barnabás kezdeményezésére került be iskolánk. A partneri együttműködés keretében intézményünkben egészségfejlesztési programok valósulnak meg. A decemberben indult program keretében a pályázati programba bevont tanulóknak Végvári Viktória dietetikus és Kocsis Ágnes gyógytornász tartott és tart még további foglalkozásokat. A projekt célja az egészséges életmód elősegítése, a rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás népszerűsítése a gyermekek körében.

Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes és Molnár Andrásné munkaközösség-vezető.


BIG_INN AT-HU PROJEKT

Az Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban_innovatív (BIG_inn AT-HU) projekt elfogadásra került, és 2019. novemberben el is indult. Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program támogatásával megvalósuló projekt hat projektpartner (Alsó-Ausztria, Bécs, Burgenland, Magyarország: a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. valamint a Soproni Egyetem) együttműködésében valósul meg, futamideje 2019. november 01.-2022. október 31.

A BIG_inn AT-HU projekt megvalósításával cél, a határtérség többnyelvi kompetenciáinak erősítése, melynek során fontosnak tartják, hogy az óvodás és iskolás korú gyerekek a nyelvfejlesztés során további ismereteket és kompetenciákat is szerezhessenek, megismerkedhessenek a határtérség és egymás régióinak regionális erősségeivel, adottságaival, a nyelvtudással karöltve olyan alaptudásuk és kompetenciáik fejlődhessek, melyek a későbbiekben mind a pályaorientáció, mind a foglalkoztathatóság tekintetében további előnyöket jelentsenek majd számukra. A határon átnyúló együttműködés középpontjában természettudományos, műszaki és digitális kompetenciák erősítése áll. A projekt így hozzájárul a nyelvi szempontokat figyelembe vevő tudásátadáshoz, mely javítja a gyerekek tanulási eredményeit és új lehetőségeket kínál a pedagógusok számára a regionális kontextusban megvalósuló nyelvoktatás terén.

A program koordinátora: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes