KÖZPONTI SZERVEZÉSŰ PÁLYÁZATOK

  • EFOP 3.2.3-17 "Digitális környezet a köznevelésben"

Az EFOP-3.2.3-17 számú "Digitális környezet a köznevelésben" című pályázattal a legfontosabb pedagógiai célunk, hogy az informatika korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltsük az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegyük, hogy a tanulók a rendelkezésükre álló informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tehessék a tanulási folyamatot.

A pályázatba bevont pedagógusok matematika, természetismeret, valamint fizika órán alkalmazzák a korszerű digitális eszközöket: Bodnárné Németh Katalin, Domján Anita, Jakabné Kiss Emese szaktanárok a felső tagozaton, Császár Erika, Horváth Katalin, Véberné Egyed Marianna, Tubolyné Hartmann Éva tanítók pedig az alsó tagozaton.

Iskolai koordinátor: Salamon Edit intézményvezető-helyettes.

  • EFOP 3.2.4-16-2016-00001 "Digitális kompetencia fejlesztése"

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, "Digitális kompetencia fejlesztése" című kiemelt EU-s projekt keretén belül a korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat biztosítására intézményünkben is kiépítésre került a Wi-Fi lefedettség. A projekt keretében a pedagógusok ingyenes tanári notebookot kaptak, ismereteik bővítésére pedig ingyenes pedagógus-továbbképzésen vettek részt.

Iskolai koordinátorok: Bodnárné Németh Katalin informatika szaktanár és Bagarus András rendszergazda.

  • KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 "Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Zalaegerszegi Tankerület Központi épületein"

Pályázattal kapcsolatos tudnivalók