TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001


  • A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés pályázat fenntartása 2020.08.30-ig tartott.

    "Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával"

    Az Országos Egészfejlesztési Intézet (OEFI) – mint Konzorciumvezető – és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) és a Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola, mint megvalósító intézmény, az Európai Uniós pályázatban, a "Teljes körű iskolai egészségfejlesztés" kapcsán intézményünk 2 850 000 Ft értékű sport eszközfejlesztésben részesül. A tanulóink a 2014/2015-ös és a 2015./2016-os tanévben iskolai és iskolán kívüli egészségfejlesztő programokon és sport rendezvényeken vehettek részt.

    A teljes körű iskolai egészség fejlesztés megvalósítására, a program beépítésére a tanítási és tanórán kívüli tevékenységünkbe egy munkabizottságot hoztunk létre, Dr Berki Barnabás háziorvos és szülő, Bereczkné Bajsz Judit iskolai védőnő, Salamon Edit intézményvezető-helyettes, mint a pályázat iskolai koordinátora, Domján Anita biológiát és egészségtant oktató tanár, Kernné Orbán Gabriella testnevelő szaktanár, Mánfay Erzsébet és Molnár Andrásné tanítók, munkaközösség-vezetők, a pályázat iskolai koordinátorai részvételével.