IFJÚSÁGVÉDELEM

► Iskolánk ifjúságvédelmi felelőse: Molnár Adél

   elérhetőségei:   92/596-693, titkarsag@oveges-zala.edu.hu

► Iskolánk szociális segítője: Ebedli Tímea                                      Fogadó óra: csütörtök 14:30-15:30

► Iskolaorvos: Dr. Sallai Alexandra    +36-30/571-8492

► Védőnő: Bereczkné Bajsz Judit     +36-30/863-3667

► Iskolafogászati ellátás: dr. Sági Patrícia

Zalaegerszeg, Gólyadombi út 19.    +36-30/664-98-50

Fogászati körzetek link

► Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény

Zalaegerszeg, Apáczai tér 5./A.     92/336-914 szekhely@zalaszakszolgalat.hu

► Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye

Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.      92/314-257 zalaegerszeg@zalaszakszolgalat.hu

► Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat szakmai egység

Zalaegerszeg, Kis út 8.     92/316-930, 92/310-194, 30/693-3950

csaladsegito@mail.datanet.hu

► Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ szakmai egység

Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5.    92/312-034, 92/348-551

30/693-3960, 30/429-0044 gyermekjolet@zalszam.hu

► Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal Humánigazgatási Osztály

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.    92/502-191 muvo@ph.zalaegerszeg.hu

► Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal Szociális és Igazgatási Osztály

Zalaegerszeg, Ady E. u. 15.   92/502-144 nepjo@ph.zalaegerszeg.hu

► Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/A.     92/510-571

nyitotthaz@gyogyped-zeszeg.edu.hu

► Zalaegerszegi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.      92/346-256 gyamhivatalzalaegerszeg@zalajaras.hu

► Zalaegerszegi Járási Hivatal Szociális és Gyámhivatal

Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.     92/509-810 gyamhivatal@zalakozig.hu

► Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.     92/549-190 titkarsag.zala@nydr.antsz.hu

► Zala Vármegyei Kórház Mentálhigiénés Központ

Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Szakrendelés és Gondozó

Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 46.-48.   92/596-690

► Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona

Zalaegerszeg, Hock J.u.98.     92/510-445 csaladokatmotth@mail.datanet.hu

► Kék Vonal fjúsági Lelkisegély     116-111