DOLGOZÓINK

Munkatársaink a 2023/24-es tanévben

Vezetőség

Domján István

igazgató

mesterpedagógus, földrajz, testnevelés szaktanár, népművelő, közoktatási vezető szakvizsga

Horváth Katalin

Igazgató-helyettes

(alsós tagozat)

tanító, gyógypedagógus, pszicho-pedagógia tanár, közoktatási vezető szakvizsga, Intézményi Tanács tagja, szakértő pedagógiai – szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen

Makár Barnabás

Igazgató-helyettes

(felsős tagozat)

mérnök - informatikus, mérnök – informatikus szaktanár, okleveles mérnöktanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető.Pedagógusok

Balogh-Gángó Ildikó

felsős humán munkaközösség vezető

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, történelem szaktanár, mentortanár, gyakorlatvezető mestertanár szakvizsga

Bodnárné Németh Katalin Mónika

matematika és számítástechnika szakos tanár 

Domján Anita

felsős reál és ÖKO munkaközösség vezető

biológia, környezetvédelem szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga 

Györéné Igazi Melinda

tanító, matematika műveltség terület 

Horváth Zsoltné

matematika munkacsoport vezető

ének-zene matematika szakos tanár

Jakabné Kiss Emese

informatika szaktanár

matematika és fizika szakos középiskolai tanár, informatika szaktanár 

Kocsis Csaba Zoltán

idegennyelvi munkacsoport vezető

angol, történelem szaktanár, könyvtáros

Kovács Mariann

tanár

tanító, magyar nyelv és irodalom szaktanár 

Mánfai Erzsébet

tanár

szaktanácsadó mesterpedagógus, tanító, népművelés szakkollégium, rajz szaktanár, közoktatási vezető szakvizsga

Molnár Adél

ifjúságvédelmi felelős

tanító, német nyelv műveltség terület szakirány, német nyelv és irodalom szakos tanár, pályázatírás szakirány

Molnár András

testnevelő tanár

okleveles tanár

Molnár Andrásné

művészeti és sport munkaközösség vezető

tanító, testnevelés szakkollégium, drámapedagógus

Osbáth Katalin

tanító

okleveles tanár

Ragán Tünde

diákönkormányzatot segítő pedagógus

angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom szaktanár

Rozgonyi-Becze Petra

technika-életvitel, számítástechnika szaktanár

okleveles tanár

Séferné Tüske Adél

tanító

rajz szakkollégium, mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Simon József Attila

tanár

földrajz, rajz szaktanár, okleveles rajz- és vizuális kultúra tanár

Simonné Gaál Eszter

tanító

tanító, Waldorf tanár

Szabó-Gergály Veronika

tanító

tanító, angol műveltségterület

Szabó-Kovács Bettina

tanító

tanár

Szekeresné Simon Mária

tanító

tanácsos, tanító, orosz szakkollégium

Tubolyné Hartmann Éva

tanító

alsós reál munkaközösségi-vezető, tankönyvfelelős, tanító

Vadalma Ferencné

tanító

okleveles tanár

Varró Dezső

testnevelés szaktanár

testnevelés munkacsoport vezető, földrajz, testnevelés szaktanár

testnevelés munkacsoport vezető, földrajz, testnevelés szaktanár

NÉV

testnevelés szaktanár

alsós humán munkaközösség vezető, tanító, népművelés szakkollégium

Véberné Egyed Marianna

alsós humán munkaközösség vezető


Pedagógiai munkát segítők

Farkas Gabriella

gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens, felsőfokú szakképesítéssel

Gergye Anna

iskolatitkár

iskolatitkár felsőfokú szakképesítéssel

Lőcsei Henriett

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens, iskolai mediátor, főiskolai végzettséggel

Novák Zsuzsanna

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens felsőfokú szakképesítéssel

Révész Tamás

rendszergazda

rendszergazda

Szabó Tímea

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

Vaskiné Paksa Márta

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

végzettség

NÉV

titulus


Technikai dolgozók

Bödör Zoltán

portás

portás

Horváth Gáborné

takarító

takarító

Les Gyöngyi

takarító

takarító

Matus Ernő

karbantartó

karbantartó

Prok Ervin

portás

portás

Szekér Lászlóné

takarító

takarító

Szelestei Judit

technikai dolgozók kapcsolattartója

technikai dolgozók kapcsolattartója

Takácsné Bangó Szilvia

takarító

takarító

Takácsné Németh Kinga

takarító

takarító