BEMUTATKOZÁS

Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

Intézményünk Zalaegerszeg egyik városrészében, Andráshidán található. 1884 óta működik a településen iskola.

1984-ben vettük fel Öveges József fizikus professzor nevét, akire büszkék vagyunk.

Iskolánk Zalaegerszeg város peremén található, kertvárosi környezet vesz bennünket körül, a tanulók 1/3-a a településről, 2/3-a a környező településekről, falvakról jár be.

Beiskolázási körzetünk Andráshida, Szenterzsébethegy, Vorhota, Hatháza, Kávás, Zalaszentgyögy, Zalaboldogfa, Kiskutas és Nagykutas. A körzeten kívülről is nagy számban érkeznek hozzánk tanulók, bízva nevelő-oktató munkánk sikerében. Az utóbbi évektől intézményünk családias légkörét szem előtt tartva többen a belvárosból is iskolánkat választják.

Intézményünk nyolt évfolyamos általános iskola, minden évfolyamon két osztállyal működik. Pedagógiai programunk figyelembe veszi adottságainkat: az idegen nyelvre, a hagyományőrzésre, a környezeti és a testi nevelésre helyezi a hangsúlyt. Így az első évfolyamon a játlko nyelvtanulás és a néptánc oktatás, a harmadik évfolyamtól kezdődően az emelet szintű nyelvtanulás kerül előtérbe. A 8. év végén többen alapfokú nyelvvizsgát tesznek.

Iskolánkban a nevelés-oktatás eredményesen zajlik. Tantestületünk szakmai stabilitása évek óta biztosított.

Az alsó tagozaton egy osztállyal az óratervi órákon és a napközis időben két- három tanító megosztva foglalkozik a gyerekekkel. Tanulóink az 1-8. évfolyamon a napköziben tölthetik a délutánt.

A sajátos nevelési igényű tnulókkal, valamint a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanítványainkkal egyéni foglalkozás keretében fejlesztő gyógypedagógusok foglalkoznak. A tanítók, szaktanárok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik.

Az oktatást és a szabadidő eltöltését a következő szaktantermek szolgálják:

  • Neumann János informatikai szaktanterem
  • Szekeres Lajos természettudományos szaktanterem
  • Művészeti szaktanterem ( tükrös terem )
  • Könyvtár olvasóteremmel
  • Tankonyha, technika és életvitel szaktanterem
  • Minden igényt kielégítő Bozó Tamás sportcsarnok

A gyermekek egészségnevelését változatos programjaink biztosítják. Úszásoktatási programunk 2-5. évfolyamon három úszásnem elsajátítását teszi lehetővé tanulónk számára.

A diákok sportolási igényeit a fiú, leány labdarúgás, a kosárlabda, a leány torna, a kölyök atlétika, judo, teke, sakk, Capoeira, roky, kötélugrás, jégkorcsolyázás, síelés lehetőségének megteremtésével, a konditerem használatával, kirándulások, túrák szervezésével elégítjük ki.

Pályaválasztási programok sora segíti tanítványaink felkészítését a továbbtanulásra. A nyolcadik évfolyam befejezése után tanulóink 70%-a gimnáziumban illetve szakgimnáziumban folytatja tanulmányait.

A tehetséggondozást kiemelt feladatunknak tekintjük. Tanulóink számra folyamatosan biztosítjuk a városi, megyei, országos versenyeken való részvételt, melyre a szakkörök keretében készítjük fel őket. Ebben a tanévben sikeresen pályáztunk és elnyertük a "Regisztrált Tehetségpont" címet.

Intézményünk névadójára emlékezve az Öveges napokon városi versenyeket rendezünk: prezentációs versenyt a felső tagozatos diákok, természetismereti vetélkedőt és matematika versenyt az alsó tagozatos tanulók számára.

2012. óta Ökoiskola címmel bírunk, melyet a magas színvonalú környezeti nevelés terén elért eredményeinkkel vívtunk ki. 

Könyvtárunk a megyei könyvtár letéti könyvtára, állományunk ezáltal gazdag kínálattal rendelkezik, lehetőséget teremtünk a nyilvános Internet használatra is. 

A hetedik osztályosok a Határtalanul! pályázati program keretében szerezhetnek életre szóló élményeket a határon túli magyarlakta területekre történő utazás során. ( 2017. Erdély) 

A Pálóczi Horváth Ádám Művészeti Iskola zenei tagozata működik intézményünkben, melynek keretében helyben tanulhatnak különféle hangszereken diákjaink.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Andráshidai Művelődési Háza iskolánkban működik. A település és iskolánk kulturális tevékenységét, a művelődés szervező koordinálja. A település rendezvényein részt veszünk, a szüreti felvonulástól a májusfa kitáncolásig minden ünnepkört megidézünk.

A tanítási órákon kívül sok program közül választhatnak tanítványaink. A délutáni szabad időben, tartalmas programokon vehetnek részt.

Külső kapcsolataink jól funkcionálnak. A szülői közösséggel nyílt, őszinte partneri viszonyra törekszünk.

A település civil szerveződéseivel aktív kapcsolatot tartunk (Öveges Iskola Vöröskeresztes Alapszervezete, Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület, helyi Polgárőrség, Idősek Klubja, Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány, " Együtt Gyermekeinkért Zalában" Alapítvány, Borbarát kör, Háziasszonyok klubja.)

Fejlődési lehetőséget kínálunk a kiváló adottságú és a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyerekekenek is.

Nevelésközpontú iskolát kívánunk megvalósítani. Emberléptékű intézményt, melyben mindenki (gyermek, szülő, pedagógus) jól érzi magát, megtalálja helyét. 

Készítette: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes